ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΕ - 5134 - 2021 - Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων σχολικό έτος 2020_2021.pdf
Συν3 _Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_21.doc
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ.pdf
Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_με_το_5_ακ_έτους_2021-22 ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.docx

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.docx
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
2020_11_09_μαθ.pdf

Αντιμετώπιση της πανδημίας

Erasmus project Breaking walls-Preserving walls

Αποστολή εκπαιδευτικών (staff meeting) στην Ισπανία για τον προγραμματισμό της 2ης χρονιάς