ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ_Διαδικτυακή Δράση με Ελ. ΒΟΚΑ, Κ.Λ. ΚΕΣΥ Χανίων_15-02-2021.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ.pdf

Επαναλειτουργία σχολείου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 18-2-2021
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 15-2 ΕΩΣ ΚΑΙ 17-2-21
Επαναλειτουργία σχολείου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1-2-2021

task..pdf
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2021.pdf
2021_02_01_μαθ_ver_5.pdf
ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.docx

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ενημέρωση κηδεμόνων.pdf
2021_02_01_καθ_ver_5.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.docx
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αντιμετώπιση της πανδημίας

Erasmus project Breaking walls-Preserving walls

Αποστολή εκπαιδευτικών (staff meeting) στην Ισπανία για τον προγραμματισμό της 2ης χρονιάς