ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.pdf
2021_5_24_Φ_251_58003_Α5_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ν_4777_2021_signed.pdf
ΦΕΚ_1930_ΕΒΕ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
ΝΕΟΣ ΣΧ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
task..pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.docx

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 4 Μαρτίου, έως και τις 16 Μαρτίου 2021 Επαναλειτουργία ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 18-2-2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 15-2 ΕΩΣ ΚΑΙ 17-2-21 Επαναλειτουργία σχολείου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1-2-2021

ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.docx

Αντιμετώπιση της πανδημίας

Erasmus project Breaking walls-Preserving walls

Αποστολή εκπαιδευτικών (staff meeting) στην Ισπανία για τον προγραμματισμό της 2ης χρονιάς