Αλλαγές στις Δειγματοληψίες των Κ.Ομ.Υ Χανίων.docx
2021_12_13_μαθ.pdf
2021_12_13_καθ.pdf

«Προσέλκυση-Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)»

ΟΔΗΓΙΕΣ PDF 1.pdf

Έκδοση πιστοποιητικού για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

ΕΞΕ - 151921 - 2021 - «Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από - Έκδοση 2.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΣΧ_ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (1)
webex addresses21-22.xlsx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf
2021_5_24_Φ_251_58003_Α5_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ν_4777_2021_signed.pdf
ΦΕΚ_1930_ΕΒΕ.pdf
task..pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.docx

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 4 Μαρτίου, έως και τις 16 Μαρτίου 2021 Επαναλειτουργία ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 18-2-2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΟ 15-2 ΕΩΣ ΚΑΙ 17-2-21 Επαναλειτουργία σχολείου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1-2-2021

Erasmus project Breaking walls-Preserving walls

Αποστολή εκπαιδευτικών (staff meeting) στην Ισπανία για τον προγραμματισμό της 2ης χρονιάς