Προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δυαδική_αναζήτηση

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[20], Left, Right, M, k, S, i

ΛΟΓΙΚΕΣ: f

ΑΡΧΗ

Α[1] <- 4

Α[2] <- 5

Α[3] <- 10

Α[4] <- 15

Α[5] <- 19

Α[6] <- 20

Α[7] <- 21

Α[8] <- 25

Α[9] <- 100

Α[10] <- 113

Α[11] <- 116

Α[12] <- 118

Α[13] <- 190

Α[14] <- 200

Α[15] <- 202

Α[16] <- 213

Α[17] <- 218

Α[18] <- 233

Α[19] <- 236

Α[20] <- 238

ΓΡΑΨΕ 'Δωσε τιμή για αναζήτηση: '

ΔΙΑΒΑΣΕ S

Left <- 1

Right <- 20

k <- 0

f <- ΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ (Left <= Right) ΚΑΙ (f = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΡΑΨΕ 'Το διάστημα που εξετάζουμε είναι από το ', Left, '=A[', Left, ']=', Α[Left],

& ' μέχρι το ', Right, '=A[', Right, ']=', Α[Right]

M <- (Left + Right) div 2

ΓΡΑΨΕ 'Το μέσο είναι το ', M, ' με τιμή Α[', M, ']=', Α[M]

ΓΡΑΨΕ

ΑΝ Α[M] = S ΤΟΤΕ

k <- M

f <- ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΝ Α[M] < S ΤΟΤΕ

Left <- M + 1

ΑΛΛΙΩΣ

Right <- M - 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ f = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, " υπάρχει στη θέση:", M

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, " δεν υπάρχει στον πίνακα"

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ δυαδική_αναζήτηση