Συχνότητα εμφάνισης στοιχείου σε πίνακα

Το παρακάτω πρόγραμμα βρίσκει το στοιχείο με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε ένα δισδιάστατο πίνακα .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευρευση_συχνοτερης_τιμης


ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[5, 4], ι, κ, μετρ, αριθμ_εμφ[20, 2], μεγιστ, θεσ_μεγ, δ

ΛΟΓΙΚΕΣ: υπαρχει

ΑΡΧΗ

Α[1, 1] <- 4

Α[2, 1] <- 5

Α[3, 1] <- 10

Α[4, 1] <- 15

Α[5, 1] <- 19

Α[1, 2] <- 5

Α[2, 2] <- 5

Α[3, 2] <- 4

Α[4, 2] <- 5

Α[5, 2] <- 15

Α[1, 3] <- 1

Α[2, 3] <- 6

Α[3, 3] <- 9

Α[4, 3] <- 5

Α[5, 3] <- 5

Α[1, 4] <- 7

Α[2, 4] <- 4

Α[3, 4] <- 8

Α[4, 4] <- 5

Α[5, 4] <- 1

μετρ <- 0


ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4

υπαρχει <- ΨΕΥΔΗΣ

δ <- 1

ΟΣΟ (δ <= μετρ) ΚΑΙ ΟΧΙ(υπαρχει) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Α[ι, κ] = αριθμ_εμφ[δ, 1] ΤΟΤΕ

υπαρχει <- ΑΛΗΘΗΣ

αριθμ_εμφ[δ, 2] <- αριθμ_εμφ[δ, 2] + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

δ <- δ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΟΧΙ(υπαρχει) ΤΟΤΕ

αριθμ_εμφ[δ, 1] <- Α[ι, κ]

αριθμ_εμφ[δ, 2] <- 1

μετρ <- μετρ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

μεγιστ <- αριθμ_εμφ[1, 2]

θεσ_μεγ <- 1

ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ μετρ

ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο ", αριθμ_εμφ[ι, 1], " υπάρχει ", αριθμ_εμφ[ι, 2], " φορές"

ΑΝ αριθμ_εμφ[ι, 2] > μεγιστ ΤΟΤΕ

μεγιστ <- αριθμ_εμφ[ι, 2]

θεσ_μεγ <- ι

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο που έχει την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ειναι το ", αριθμ_εμφ[θεσ_μεγ, 1], " και υπάρχει ", αριθμ_εμφ[θεσ_μεγ, 2], " φορές"

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ