Συχνότητα εμφάνισης στοιχείου σε πίνακα

Το παρακάτω πρόγραμμα βρίσκει το στοιχείο με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε ένα δισδιάστατο πίνακα .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευρευση_συχνοτερης_τιμης

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[5, 4], ι, κ, μετρ, αριθμ_εμφ[20, 2], μεγιστ, θεσ_μεγ, δ
 ΛΟΓΙΚΕΣ: υπαρχει
ΑΡΧΗ
 Α[1, 1] <- 4
 Α[2, 1] <- 5
 Α[3, 1] <- 10
 Α[4, 1] <- 15
 Α[5, 1] <- 19
 Α[1, 2] <- 5
 Α[2, 2] <- 5
 Α[3, 2] <- 4
 Α[4, 2] <- 5
 Α[5, 2] <- 15
 Α[1, 3] <- 1
 Α[2, 3] <- 6
 Α[3, 3] <- 9
 Α[4, 3] <- 5
 Α[5, 3] <- 5
 Α[1, 4] <- 7
 Α[2, 4] <- 4
 Α[3, 4] <- 8
 Α[4, 4] <- 5
 Α[5, 4] <- 1
 μετρ <- 0

 ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
   υπαρχει <- ΨΕΥΔΗΣ
   δ <- 1
   ΟΣΟ (δ <= μετρ) ΚΑΙ ΟΧΙ(υπαρχει) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ Α[ι, κ] = αριθμ_εμφ[δ, 1] ΤΟΤΕ
     υπαρχει <- ΑΛΗΘΗΣ
     αριθμ_εμφ[δ, 2] <- αριθμ_εμφ[δ, 2] + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    δ <- δ + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
   ΑΝ ΟΧΙ(υπαρχει) ΤΟΤΕ
    αριθμ_εμφ[δ, 1] <- Α[ι, κ] 
    αριθμ_εμφ[δ, 2] <- 1
    μετρ <- μετρ + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 μεγιστ <- αριθμ_εμφ[1, 2] 
 θεσ_μεγ <- 1
 ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ μετρ
  ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο ", αριθμ_εμφ[ι, 1], " υπάρχει ", αριθμ_εμφ[ι, 2], " φορές"
  ΑΝ αριθμ_εμφ[ι, 2] > μεγιστ ΤΟΤΕ
   μεγιστ <- αριθμ_εμφ[ι, 2] 
   θεσ_μεγ <- ι
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο που έχει την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ειναι το ", αριθμ_εμφ[θεσ_μεγ, 1], " και υπάρχει ", αριθμ_εμφ[θεσ_μεγ, 2], " φορές"
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ