Διάκριση για την κινηματογραφική ομάδα σε Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό.

Διάκριση για την κινηματογραφική ομάδα του Γ.docx