Προτάσεις στην τράπεζα θεμάτων των Αρχαίων Ελληνικών στην Β' Λυκείου

To υλικό που εμπεριέχεται ακολουθεί τη λογική με την οποία προσεγγίζουμε ένα άγνωστο κείμενο. Πρώτα τα παιδιά μαθαίνουν να χωρίζουν προτάσεις, να εντοπίζουν συνδέσμους και στη συνέχεια να συντάσσουν. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία να μη γίνεται με το υλικό της τράπεζας;

Κάποια στιγμή οι μαθητές μας διδάσκονται ονοματικές προτάσεις και λίγο αργότερα επιρρηματικές. Η τράπεζα μας προσφέρει ένα ενδιαφέρον υλικό για εξάσκηση.

Και όχι μόνο αυτό…Πολλές διατυπώσεις είναι ευφάνταστες -θα αποτολμούσα να πω ότι είναι εξαιρετικά εύστοχες και σύμφωνες με το πνεύμα ουσιαστικής διδασκαλίας των Αρχαίων- όμως, συχνά υποτιμούνται από διδάσκοντες και διδασκόμενους, και οι τελευταίοι τις αντιμετωπίζουν με δέος στις εξετάσεις.

Για αυτό το λόγο στις σελίδες 6-8 εμπεριέχονται ποικίλες μορφές διατύπωσης, για να εξοικειωθούν οι μαθητές και να εμπνευστούν οι διδάσκοντες.


Οι σελίδες 1-8 περιλαμβάνουν όλες τις προτάσεις της τράπεζας μέχρι και τον Μάιο 2022

Ρωξάνη Πρωτοπαπαδάκη

Οι προτάσεις τράπεζας 22.docx