Τηλ:2821031620

e-mail: mail@lyk-n-kydon.chan.sch.gr